HEM HINDBORG DØLBY KIRKER  
Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velkommen
Hem Kirke
Hindborg kirke
Dølby Kirke
Kirkegården
Børnetegninger i Dølby kirke
Prædikener
Prædikener 17Skt. Martins Kirke
Dølby Kirke
Rudemøllevej 67
7800 Skive 
(åben i dagtimerne. Søndag lukket)

 

 

Dølby Kirke består af romansk kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus fra 1869.
Kor og skib er opført af tilhuggede granitkvadre. Korbuen, korset østre vindue og to vinduer i skibets nord siden er (alle tre tilmurede) og den tilmurede norddør er oprindelige bygningsdetaljer. To svære støttepiller af mursten og granitkvadre ved korets østgavl er senere tilføjelser.
Det hvidkalkede tårn af mursten, indvendig er der tildels anvendt rå kampesten. Det oprindelige krydshvælv i tårnrummet er bevaret. I 1750 faldt en del af tårnet ned, hvorved klokken blev ødelagt! Den daværende kirkeejer amtmand Werner Rosenkrantz til Krabbesholm, prøvede at undgå at genopføre tårnet, men det ville biskoppen over Viborg stift ikke acceptere. Kompromisset mellem de to blev et lavere tår og en ny klokke.


Et ældre alterbillede fra 1858 er ophængt på skibets nordvæg. 
Gå til altertavlen

Alterpanelet er fra 1600-tallet og bemalet med evangelistbilleder.
Altertavlen er fra samme tid. I 1956 blev den udstyret med et trefløjet maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen. "Nedtagelsen fra korset", med koloristiske fremstillinger morgendæmning og aftenrøde i sidefløjene. Altertavlen er blevet kaldt for et af de lødigste moderne bidrag til kirkens udsmykning. 


Dølby Kirke gennemgik en indvendig renovering i 2009.
Kirkebænkene fremstår nu i en smuk brunviolet farve. På toppen af ryggene på kirkebænkene, spejlene, har man taget udgangspunkt i farverne i altertavlen. Bænkehynderne, samt stoffet på knæfaldet er orange.

I Skibet hænger en model fra 1926 af barken "Ruth".


Prædikestolen er såkaldt landlig renæssance fra 1643 dekoreret med naive evangelistbilleder.
Prædikestolen og lydhimlen fremstår nyrenoverede i 2009.

Alterpanelet er fra 1600-tallet og bemalet med evangelistbilleder.
Altertavlen er fra samme tid. I 1956 blev den udstyret med et trefløjet maleri af Sven Havsten Mikkelsen 1912-1999. "Nedtagelsen fra korset", med koloristiske fremstillinger morgendæmning og aftenrøde i sidefløjene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Toppen

 

Opdateret den 04-10-2017    

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]