Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER


Sognepræst: Morten Rydal  Brøndumvej 34, 7800 Skive Tlf.nr.: 97 53 10 35 Mail: mry@km.dk

Gudstjenester

Arrangementer

 

Dato

Hem

Hindborg

Dølby

Tjg. præst

24/11

10.15

 

 

Hans Erik Apelgren

1/12

 

10.15

 

Rydal
Indsamling: Mission Øst

8/12

10.15

 

 

Rydal

15/12

 

10.15

 

Rydal

22/12

 

 

9.00

Betty Ahrenfeld

24/12

16.30

14.00

15.15

Rydal

25/12

9.00

10.15

 

Rydal

26/12

 

 

10.15

Rydal

29/12

10.15

 

 

Rydal

1/1

 

10.15

 

Rydal

Indsamling: Bibelselskabet

5/1

 

 

10.15

Rydal

12/1

10.15

 

 

Rydal

19/1

 

10.15

 

Rydal 

26/1

9.00

 

 

Mads Callesen

2/2

 

 

19.00

Rydal

9/2

 

9.00

 

Mads Callesen

16/2

10.15

 

 

Rydal

23/2

19.00

 

 

Rydal

Sikker post til præsten

Hvis man vil sende mails til mig, som indeholder følsomme persondata, skal jeg bede om, at man benytter en sikker mailforbindelse. Dette gøres på følgende måde:

Gå ind på ”Sogn.dk” og vælg sognet (Hem, Hindborg eller Dølby). Herefter vælges ”præst”. På næste skærmbillede vælges ”sikker henvendelse”. Her skal man benytte NemID. Programmet vejleder selv videre.


Klik og læs kirkebladet

Foredrag om Rusland

Igennem de sidste mange år har vi lært at mistro og frygte Rusland og ikke mindst Putin. Men er det helt retfærdigt? Mag. art. Monica Papazu fortæller om en anden side af Rusland og vender alle vore vante forestillinger på hovedet. Papazu, der selv er født og opvokset bag jerntæppet i Rumænien, er kendt og beundret for sine medrivende foredrag. Der er altid noget at hente, når hun taler. Papazu skriver om sit foredrag:

”Efter 70 års tvungne ateisme og kommunismens grusomme forfølgelser af de kristne er Rusland i dag et land, hvor kristendommen tages alvorligt som fundamentet for forståelsen af mennesket og fællesskabet. Dette afspejler sig bl.a. i en holden fast ved traditionelle moralske principper og den europæiske kristne kultur såvel som i et realistisk forhold til virkeligheden og en afstandtagen fra Vestens revolutionære ideologier og politiske korrekthed. Det er en af grundene til Vestens aktuelle dæmonisering af Rusland”. 

Onsdag den 20/11 kl. 19.00

Foto: Edel Rahn Jepsen

Sidste opdatering 17-11-2019
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk