Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Dølby Kirkegård.
Når man går ind gennem lågen til Dølby kirkegård, kan det hele godt svimle lidt for en, for det føles som om det hele ”vipper” lidt. Det er bl.a. det, som er med til at give kirkegården sit særpræg.

Oppe ved indgangsdøren til kirken står, på hver side af døren, et par krukker med blomster, der nikkende i vinden byder besøgende velkommen.
Kirkegården bærer præg af mange gamle familiegravsteder fra store gårde i sognet: Dølbygård, Rudemølle, Horskjærgaard, Vikjærgaard, Gammelgaard.
På kirkegården findes også folketings- og landstingsmand Hans Nielsens gravsted.
Nogle står som grupper på en stor gravplads, andre er indhegnet af sorte jerngitre, udført i flotte svungne og flettede jernstøberarbejder. Dog skiller en familiegravplads sig ud. Den er nemlig opmuret, som en rundbue, i røde mursten og indmuret med navneplader.

I modsatte ende, altså stik øst, finder man urnegravpladsen, hvor midt på der står en stor sten med et gennembrudt kors som dekoration, lavet af billedhugger Erik Heide, Mors. Bevæger man sig længere om, kommer vi om på kirkegårdens nordside, der er udlagt som græsplæne. Her har man valgt at bryde det tunge præg en sådan plæne kan få ved at lade en sti belagt med grus løbe tværs over og munde ud ved en vandkunst, hvor bagved der i bøgehækken er opstillet sten fra sløjfede grave.

Urnegravplads på Dølby Kirkegård.
Nordsiden af kirkegården: September 2009.
Vandkunst af graver, Michael Halle.

Vedtægter

Find en gravsten på Dølby kirkegård: Slægtsforskning eller familie!
www.danskkgindex.dk/doelby/

 

Tilbage til Dølby kirke

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk