Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Dølby Kirkegård.
Når man går ind gennem lågen til Dølby kirkegård, kan det hele godt svimle lidt for en, for det føles som om det hele ”vipper” lidt. Det er bl.a. det, som er med til at give kirkegården sit særpræg.

Oppe ved indgangsdøren til kirken står, på hver side af døren, et par krukker med blomster, der nikkende i vinden byder besøgende velkommen.
Kirkegården bærer præg af mange gamle familiegravsteder fra store gårde i sognet: Dølbygård, Rudemølle, Horskjærgaard, Vikjærgaard, Gammelgaard.
På kirkegården findes også folketings- og landstingsmand Hans Nielsens gravsted.
Nogle står som grupper på en stor gravplads, andre er indhegnet af sorte jerngitre, udført i flotte svungne og flettede jernstøberarbejder. Dog skiller en familiegravplads sig ud. Den er nemlig opmuret, som en rundbue, i røde mursten og indmuret med navneplader.

Urnegravplads på Dølby Kirkegård.
Nordsiden af kirkegården: September 2009.
Vandkunst af graver, Michael Halle.

Find en gravsten på Dølby kirkegård: Slægtsforskning eller familie!
www.danskkgindex.dk/doelby/

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk