Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Prædikestolen
I forbindelse med restaureringen besluttede man at beholde den gamle prædikestol - og lade Arne Hauge Sørensen udsmykke tekstfelterne. De fire evangelister er malet i 1997. Oprindelig var tanken fire anonyme vandringsmænd med et ansigt vendt mod fortiden og et mod fremtiden. Men vandringsmændene blev evangelister. De er ikke navngivet. Enhver må gøre sig sine egne betragtninger. Men rækkefølgen kunne udmærket være kronologiske, gående ud fra korset fra venstre og bevægende sig mod genkomsten, opstandelsen: Markus, Matthæus, Lukas og Johannes.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk