Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Skt. Martins Kirke
Dølby Kirke
Rudemøllevej 67
7800 Skive

(har åbent i dagtimerne, alle ugens dage)

Dølby Kirke består af romansk kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus fra 1869.
Kor og skib er opført af tilhuggede granitkvadre. Korbuen, korset østre vindue og to vinduer i skibets nord siden er (alle tre tilmurede) og den tilmurede norddør er oprindelige bygningsdetaljer. To svære støttepiller af mursten og granitkvadre ved korets østgavl er senere tilføjelser. * I skibet er en model fra 1926 af barken "Ruth" 

Det hvidkalkede tårn af mursten, indvendig er der tildels anvendt rå kampesten. Det oprindelige krydshvælv i tårnrummet er bevaret. I 1750 faldt en del af tårnet ned, hvorved klokken blev ødelagt! Den daværende kirkeejer amtmand Werner Rosenkrantz til Krabbesholm, prøvede at undgå at genopføre tårnet, men det ville biskoppen over Viborg stift ikke acceptere. Kompromisset mellem de to blev et lavere tår og en ny klokke.
Et ældre alterbillede fra 1858 er ophængt på skibets nordvæg. Alterpanelet er fra 1600-tallet og bemalet med evangelistbilleder. 
Prædikestolen er såkaldt landlig renæssance fra 1643 dekoreret med naive evangelistbilleder.
Altertavlen er fra samme tid. I 1956 blev den udstyret med et trefløjet maleri af Sven Havsten-Mikkelsen. "nedtagelsen fra korset", med koloristiske fremstillinger morgendæmning og aftenrøde i sidefløjene. Altertavlen er blevet kaldt for et af de lødigste moderne bidrag til kirkens udsmykning .Prædikestolen og lydhimlen fremstår nyrenoverede i 2009.

Dølby Kirke gennemgik en indvendig renovering i 2009.
Kirkebænkene fremstår nu i en smuk brunviolet farve. På toppen af ryggene på kirkebænkene, spejlene, har man taget udgangspunkt i farverne i altertavlen. Bænkehynderne, samt stoffet på knæfaldet er orange.
Gå til renovering af Dølby kirke

Orgelet i Dølby kirke har tidligere været opstillet i Jegerup kirke, Sønderjylland.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk