Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Pastor, Juul (?)

Pastor, Peder Mikkelsen (1618*)

Pastor, Peder Den Unge (?)
Pastor, Jens Madsen (1618 – 1640*)
Pastor, Jens Lauritsen Aagaard (1661 – 1662*)

Pastor, Niels Simonsen Alrøe (1662- 1697*)

Pastor, Knud Madsen (1697 – 1712*)
Provst, Johannes Graversen Assels (1712- 1751)

Pastor, Niels Nielsen Hjersing 1771 – 1780*
Provst, Tønnes Ravn 1718 – 1810*
Pastor, Peter Jørgen Junge 1810 – 1821
Pastor, Henrik Frederik Gøtzsche 1821- 1829

Pastor, Ludolph Johan krohn 1830 – 1872*

Pastor, August Abraham Reimert Sinding 1872 – 1878*
Pastor, Peder Ottosen 1879 – 1898
Pastor, Theodor Ostenfeld 1898 - 1904

Pastor, Michael Christian Glenstrup 1905 – 1911

Provst, Thorvald Koch 1911 – 1949
Pastor, Martin Bech 1949 – 1965
Pastor, Bjarne Cæsius Krohn  1965-1993

Pastor, Morten Rydal 1993 -

 

Pastor: Ludolph Johan Krohn 1830 - 1872.

 Pastor: August Abraham Reimert Sinding 1872 – 1878*

Pastor: Peder Ottosen 1879 – 1898

 

Pastor: Theodor Ostenfeld 1898 - 1904

Pastor: Michael Christian Glenstrup 1905 – 1911

Provst: Thorvald Koch 1911 – 1949

Pastor: Martin Bech 1949 – 1965

Pastor: Bjarne Cæsius Krohn  1965-1993

Pastor: Morten Rydal 1993 -

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk