Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Hvordan forholder jeg mig ved

Fødsel og faderskab

Fødsel indberettes almindeligvis af jordemoderen.

Hvis forældrene er gift, behøver de ikke foretage sig noget.

Hvis forældrene ikke er gift, er de forpligtede til – inden for 14 dage efter fødslen - at bringe faderskabet i orden ved at udfylde en såkaldt ”omsorgs- og ansvarserklæring”. Dette kan ske på www.borger.dk . 

 

Dåb og navngivning ved dåb

Anmodning om dåb og navngivning ved dåb rettes til sognepræsten.

 

Navngivning

Ansøgning om navngivning, som ikke sker i forbindelse med dåb, skal ske via www.borger.dk.

 

Konfirmation

Der er ingen ansøgningspapirer i forbindelse med konfirmation. I Hem-Hindborg-Dølby ligger konfirmationen fast St. Bededag hvert år – i en af vore tre kirker.

 

Navneændring

Sker via www.borger.dk. Der er gebyr på navneændring. Dankortbetaling skal ske sammen med ansøgningen. Dog skal der ikke betales for navneændring i forbindelse med bryllup.

 

Ægteskab

Forud for bryllup skal kommunen udfærdige en ”prøvelsesattest”. Denne attest er en forudsætning for at vielsen kan finde sted. Prøvelsesattest samt anmodning om navneændring på bryllupsdagen skal søges på www.borger.dk.

vielse af homoseksuelle  Lidt om bryllup

 

Dødsfald

Anmodning om begravelse skal foretages på www.borger.dk. I visse tilfælde kan papirblanket dog stadig anvendes. Anmodningen kan udfyldes i samarbejde med bedemanden. Anmeldelse af dødfødt barn foretages altid med papir­blanket.

En at tale med ...
Ønsker man at tale med
sognepræsten, hvad enten det gælder skriftemål eller blot en samtale, er man altid velkommen ringe eller maile.
Præsten har ubetinget tavshedspligt.

Sikker post til præsten
Hvis man vil sende mails til mig, som indeholder følsomme persondata, skal jeg bede om, at man benytter en sikker mailforbindelse. Dette gøres på følgende måde:
Gå ind på ”Sogn.dk” og vælg sognet (Hem, Hindborg eller Dølby). Herefter vælges ”præst”. På næste skærmbillede vælges ”sikker henvendelse”. Her skal man benytte NemID. Programmet vejleder selv videre.

 

 

 

Nyttige Links

www.viborgstift.dk/
Viborg stifts hjemmeside - med oplysninger om stiftets provstier og sogen, møder og arrangementer m.m.

www.sogn.dk/
Kirkeministeriets sogneportal - indeholder oplysninger om samtlige sogne i Danmark.

www.folkekirken.dk/
Her finder du em masse sognes hjemmesider, derudover kan du finde mange olysninger om Den danske Folkekirke - kirkens organisation m.m.

www.kirkeministeriet.dk/
Kirkeministeriets officielle hjemmeside med love, regler m.m.

www.dendanskesalmebogonline.dk/
Kirkeministeriets og Det Kgl. Vajsenhus' Forlags hjemmeside med salmebogens tekster og melodier. Her kan du hentet inspiration til valg af salmer til bryllup, dåb m.m.

www.bibelselskabet.dk/

Det danske bibelselskab har lagt hele Bibelen på nettet.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk