Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Konfirmander gennem tiden 
Pastor, Martin Bech 1949 – 1965


 

Konfirmander 1960
Forrest række fra venstre: Ulla Margit Vistisen, Kirsten Juul Nielsen, Rita Laustsen, Birthe Marie Thygesen, Hanne Goul Jensen, Lilly Dalgård, Birgit Kristensen Lykke.
Midterst række fra venstre: Bente Brink Frederiksen, Erik Christensen, Kirsten Irene Kristensen, Else Jepsen, pastor Martin Bech, Johanne Marie Sørensen, Elisabeth Møller Nielsen Bach, Hans Madsen, Steen Dalgård Andersen.
Bagerst række fra venstre: Niels Hansen, Svend Erik Balleby, Preben Bak, Hans Mehlsen Nielsen, Egon Pedersen.

Konfirmander 1961

Konfirmander 1964
Bagerst fra venstre: Knud Aage Bak, Steen Ueland Johannesen, Bjarne Larsen, Kjeld jepsen, Jens Hauskov Iversen, Thorkild Langhoff, Per Buus Hansen, Jens Dusinius Christensen, pastor Bæk.
Midt fra venstre: henny Laursen, Anne grete Nielsen, Asta Jensen, Anna Sofie Olsen, Inga andersen, Edith Nielsen.
Forrest fra venstre: Sonja Dahlgaard, Connie Svane, Anette Nielsen, Annie Willumsgaard, Bente Hansen, Inge marie Jeppesen.

Konfirmander 19??

Konfirmander 19??

Konfirmander 1950
Bagerst: Anton Melsen Nielsen - Børge Østergaard - Christian Thorgaard - Hans Erik Bak - Viggo Jacobsen - 
Forrest: Kristine jespersen - Elisabeth Jørgensen - Jytte Birgit Christensen - Marie Balleby - Karen Margrethe Willumsgaard - Martha Jensen - Tyra Sevelsted 
Til højre: Poul Svejgaard Pedersen 

Konfirmander 1951
Laust Christian Christensen, Hans Laursen, Peder Pedersen Nautrup, Robert jensen, Knud Morten Knudsen, Jens peter Bak, Aage Bønding Kristensen, 
Ellen boller, Anna Marie jespersen, Mary Katrine Nielsen, Ingeborg, Kristine Christensen, Karen margrethe Andersen, Ellen Bønding Kristensen, Else marie Drejer, Solvej Pedersen, 
Else Marie Nielsen, Karen Jørgensen, Greta Nielsen.

 

Konfirmander 1952
Kirsten Marie Madsen - Inga Jørgensen - Gerda kristensen Boel - Villy jensen - Børge L - Bent Sevelsted

Konfirmander 1953

Konfirmander 1954
Bagerst: Aage Jørgensen - Egon Jørgensen - Egnar Christensen - Bent laustsen - Niels Sevelsted Nielsen - Jens Goul - Axel Børsting - Anders damgaard Madsen - Bent hansen - Tage Andreas kristensen 
Forrest: Birgit Jeppesen Valborg Elisa Laursen - Inger ?? - Kirsten Elisabeth Willumsgaard -  Mariane Clausen - Ingrid Petra Knudsen -  Bodil Marie Jensen - Jonna Juul Nielsen - Lilly Lausten - Conny Langhoff Bertelsen 

Konfirmander 1955
Baggerst: Arne Christensen - Bent Vestergaard - Orla Dahl - Verner Andersen 
Forrest: Vera kristensen - Erna aase Kristensen - Anna laursen - Elly Larsen - Karen Marie Sørensen - Inger ristine Nielsenn 

Konfirmander 1956 
Verner Kristensen, Jørgen Wagner jensen, Tage Laustensen, Verner Vestergaard, Steen Sjørring, Jørgen Mehlsen Nielsen, Christen Madsen, Henning Langhoff Bertelsen, Jens Chr. Jespersen, Svenning Sørensen, Kaj Holmegaard kristensen, Niels Jørgen Drejer, Niels Poulsen Nielsen, Maja Mogensen, Inga Laursen, Bodil Marianne Jensen, Kristine Bak, Rita Haugsted, K. Margrethe Damsgaard, Birthe SøgaardKonfirmander 1956 
Verner Kristensen, Jørgen Wagner jensen, Tage Laustensen, Verner Vestergaard, Steen Sjørring, Jørgen Mehlsen Nielsen, Christen Madsen, Henning Langhoff Bertelsen, Jens Chr. Jespersen, Svenning Sørensen, Kaj Holmegaard kristensen, Niels Jørgen Drejer, Niels Poulsen Nielsen, Maja Mogensen, Inga Laursen, Bodil Marianne Jensen, Kristine Bak, Rita Haugsted, K. Margrethe Damsgaard, Birthe Søgaard

Konfirmander 1957
Bagerst: Erik Holmegaard Kristensen  - Jørn jensen - Jørgen Thorgaard kristensen - Jørgen Knudsen - Egon Bajlum Pedersen - Knud Jespersen - Kaj Ove Jensen 
Forrest: Karen Margrethe Balleby - Inger katrine Christensen - Ellen Schønning.

Konfirmander 1958
Øverste række fra venstre: Henry Christensen , Erling Bertelsen , Lasse Brunsgård ,Knud Møller , Svend Kristensen , Henry Pedersen
Midterste række fra venstre: Jens Peter Goul Jensen , Jens Kristensen (Jens i å forsamlingshus) , Alf Hausted , Peter Christensen , Gunnar Bak
Siddende fra venstre:  Arne Andersen , Hanne Svente , Birgit Beck , Hanne Beck , Inga Madsen , Børge Jensen

Konfirmander 1959
Bagerst: Poul Bech Hansen - Hans Ove Nielsen - Niels Erik Damsgaard - Kristen K. Boel - Knud Laustensen - Søren J Døssing.
Forrest: Anna Madsen - Karin Nielsen - Marie Christensen - Kirsten Marie Vestergaard - Ilse Foged Pedersen - Inger Simonsen - Else Kirstine Rasmussen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk